A könyvgyűjtés kezdetei Magyarországon

corvina

Azt tudjuk Fehér M. Jenő domonkos rendi szerzetes és történetíró Középkori magyar inkvizíció című könyvéből, amely az inkvizicíó jegyzőkönyveinek a feldolgozásán alapszik, hogy minden fellelhető nem keresztény dokumentumot, könyvet megsemmisítettek.

Utána bő négyszáz évnek kellett eltelnie, hogy Mátyás király korában megalakuljanak az első nagyobb könyvtárak, megjelenjenek a nagyobb könyvgyűjtők.

Mátyás király könyvgyűjteménye közismertebb. Források szerint ez a gyűjtemény meghaladta már az ötszáz kötetet. Ez pénzben kifejezve is óriási érték volt mert rendkívül munkaigényes és nagy tudást követelő volt akkor egy könyv megírása.

Kevesebb szó esik Mátyás király kortársairól akik jelentős könyvgyűjteményt hoztak létre.

Jelentős könyvgyűjteménye volt a nagytudású, esztergomi érsek Vitéz Jánosnak és a szintén enciklopédikus tudású, pécsi érsek, unokaöccsének janus Pannoniusnak.

Vitéz Jánoshoz köthető a pozsonyi egyetem megalapítása is 1465-ben ahova a világ minden tájáról hívott meg professzorokat.

Összegezve, a kereszténység ráerőszakolása után az első jelentőebb könyvgyűjtemények Mátyás király korában alakultak ki.